Aktivní vs. pasivní slovní zásoba

Jsem mnohem inteligentnější než ten hlupák, mám vyšší vzdělání, přečetl(a) jsem více knih a přesto neumím mluvit tak dobře jako on. Čím to je?

Inteligence, vzdělání nebo počet přečtených knih mají velmi malý vliv na to, jak člověk dokáže mluvit. Čtením, učením se nebo třeba poslechem mluveného slova (při sledování televize) si rozšiřujeme hlavně svou pasivní slovní zásobu, která, jak si ukážeme níže, není pro samotné mluvení moc použitelná.

Co je to pasivní slovní zásoba?

Pasivní slovní zásoba je databáze slov a slovních spojení, která jsou pevně a spolehlivě uložena v naší paměti. Obsahuje až 50 000 výrazů. Její velikost je ovlivněna hlavně věkem, dosaženým vzděláním nebo objemem četby.
Dalo by se říci, že každé slovo, které se za život naučíme a pochopíme jeho význam, se nám uloží do pasivní slovní zásoby. Najít v této databázi potřebné slovo může trvat až několik sekund. Pokud si nemůžeme na nějaké slovo rychle vzpomenout, znamená to, že ho máme uložené v pasivní slovní zásobě.

Lze slova z pasivní zásoby použít při mluvení?

V omezené míře je použít lze a také to občas děláme. Ale protože hledání slov v této zásobě je dost pomalé, naše řeč pak vypadá nějak takto: „Ta dívka je veliceee mmmmmmm ctižádostivá a taky dost tooo mmmm houževnatá.”
Člověk, který hledá slovo v pasivní zásobě, obvykle protahuje koncové hlásky („Musímeeee konkretizovat...”), nadměrně užívá ukazovací zájmena („To byl ten, jak tam přišel s tou...”) nebo do vět vkládá přemýšlivé „eeeee, mmmm...”.

Co je to aktivní slovní zásoba?

Aktivní slovní zásoba je také databáze slov a slovních spojení. Na rozdíl od pasivní zásoby je velmi rychlá. Najít v ní potřebné slovo trvá jen desítky milisekund. U většiny lidí dosahuje velikosti 4 000 až 8 000 výrazů.
(Odhaduje se, že Karel Čapek dokázal aktivně používat až 25 tis. slov.)
Hlavní rozdíl oproti pasivní slovní zásobě však je, že velikost té aktivní není závislá na inteligenci ani vzdělání. Běžně se proto stává, že trhovec dokáže být výmluvnější a ve společnosti mnohem oblíbenější než fyzik z Akademie věd. Důvod je prostý. Ten, kdo denně komunikuje s desítkami lidí, svou aktivní slovní zásobu intenzivně používá a tím ji neustále upevňuje a rozšiřuje.

Jak mám tedy zdokonalit svou aktivní slovní zásobu?

Nabízí se jednoduchá odpověď: mluvit, mluvit a mluvit s lidmi. A tak jednoduché to skutečně je. Bohužel někteří lidé nemají možnost každý den diskutovat a konverzovat o zajímavých a pestrých tématech. Mnoho lidí se také bojí využívat příležitostí k rozhovorům, které se jim denně nabízejí.
Za tímto účelem vznikla kniha Mluvte jako mluvčí plná praktických cvičení, díky kterým čtenář mluví, vypráví, diskutuje, popisuje, vysvětluje, vyjadřuje své emoce a postoje, správně artikuluje... a v tom všem se s každou další lekcí zdokonaluje.