Aktivně vs. pasivně

Jsem inteligentní, hodně čtu, mám dobré vzdělání... Proč je můj verbální projev tak špatný?

Inteligence, vzdělání nebo počet přečtených knih mají jen zanedbatelný vliv na to, jak dokážeme mluvit. Čtením, poslechem nebo učením se zpaměti si rozšiřujeme hlavně svou pasivní slovní zásobu, která je pro samotné mluvení nepotřebná.

Co je to pasivní slovní zásoba?

Pasivní slovní zásoba je databáze slov a slovních spojení, která jsou pevně a spolehlivě uložená v naší paměti. Jsou to všechny výrazy, které známe. A známe jich opravdu hodně, obvykle 30 000 až 50 000. Záleží hlavně na věku, dosaženém vzdělání a objemu (případně kvalitě) četby.

Najít v této databázi jediné slovo (vzpomenout si na něj), nám může trvat celou sekundu, ale často i mnohem déle. Možná si říkáte, že najít jedno slovo mezi desítkami tisíc za pouhou sekundu je blesková rychlost. To jistě je, ale ne pokud chceme mluvit.

Zkuste si nahlas přečíst následující větu a mezi jednotlivá slova vložte sekundovou mezeru. (Vyplňte ji třeba známým zlozvykovým "éééé".) "Líbíte - se - mi. - Mohl - bych - Vás - pozvat - na - kávu?"
Je zřejmé, že pasivní slovní zásoba je pro mluvení nepoužitelná.

Co je to aktivní slovní zásoba?

Aktivní slovní zásoba je také databáze slov a slovních spojení. Na rozdíl od pasivní zásoby je velmi rychlá. Najít v ní potřebné slovo nám zabere jen několik milisekund.

Proč je aktivní slovní zásoba tak rychlá?

Protože je součástí naší paměti a o paměti platí následující. Čím více ji používáme, tím rychleji nám je dostupná. Vše, co máme v paměti uloženo (zážitky, tváře, slova, dovednosti...), si musíme čas od času připomenout, jinak to začneme zapomínat. Mozek se vždy snaží být energeticky efektivní, a proto nemá důvod udržovat v paměti to, co nepoužíváme (nepřipomínáme si).

Jak probíhá zapomínání slov?

Každá vzpomínka je v mozku reprezentována složitým systémem spojů (synapsí) mezi neurony. Synapse mají svou sílu (tloušťku). Často používané spoje sílí, naopak nepoužívané spoje slábnou, až se zcela rozpojí. Dobrým příměrem k neuronům a synapsím jsou města a cesty mezi nimi. Některá města, mezi kterými lidé potřebují jezdit často a rychle, jsou spojena dálnicí, jiná okresní silnicí a na některá místa se dostanete jen velmi pomalu po polní cestě. Nepoužívaná slova se z aktivní slovní zásoby přesouvají do pasivní, kde jsou nám hůře dostupná.

Kdy se nám aktivní slovní zásoba zmenšuje?

Aktivní slovní zásoba bývá během života relativně stabilní. K jejímu velkému oslabení ale dochází, pokud se člověk ocitne ve společenské izolaci nebo z nějakého důvod omezí kontakt s lidmi (úmrtí životního partnera, vážná nemoc, stěhování, život v zahraničí apod.). Pak poměrně rychle v řádu týdnů až měsíců začne zjišťovat, že už se nedokáže vyjadřovat tak snadno jako dříve. To často vede k pocitu studu a ještě většímu stranění se lidem.

Jak tedy přesunout slova z pasivní slovní zásoby do aktivní?

Někoho by možná napadlo, číst si slovník a tím si slova připomínat a posilovat tak neuronové spoje, které je reprezentují. Bohužel to tak jednoduché není. Stalo se vám někdy, že jste si nemohli za žádnou cenu na určité slovo (název, jméno, číslo...) vzpomenout, ale v momentě, kdy jste to nečekali, se vám náhle samo vybavilo? Stane se tak většinou při změně situace, prostředí nebo jiných okolností, které máte s daným slovem, ať už vědomě nebo nevědomě, spojené. (Odvrátíte zrak od televize, podíváte se na ledničku a vzpomenete si, že ten film se jmenoval Ledové království apod.). Každou vzpomínku, a slova zvlášť, máme uloženu v mnoha souvislostech. Nestačí tedy posilovat, zjednodušeně řečeno, jeden spoj, jak bychom to dělali v případě čtení slovníku. Je potřeba používat slova v různých (pestrých) souvislostech, abychom vytvořili kvalitní spojení a ukotvení slova v aktivní slovní zásobě.

Nebude pak příliš pracné udržet nová slova v aktivní slovní zásobě?

Skoro vůbec. Jak pracné je pro vás udržet v paměti své telefonní číslo, jména přátel nebo dopravní značky? Trik je v tom, že jakmile do aktivní slovní zásoby jednou slova dostanete, automaticky a zcela přirozeně je pak začnete používat v běžné řeči a tím posilovat jejich spoje. Z aktivní slovní zásoby rodného jazyka se slova vytrácí jen výjimečně, jak již bylo vysvětleno. To je také důvod, proč se od určitého věku naše řečové schopnosti příliš nezhoršují. Ale ani nezlepšují, neboť slova, která nepoužíváme, se nemají jak do aktivní zásoby dostat.

Jak širokou aktivní slovní zásobu vlastně mám?

U většiny lidí obsahuje aktivní slovní zásoba 4 000 až 8 000 výrazů. Odhaduje se, že Karel Čapek dokázal aktivně používat až 25 tis. výrazů. Na rozdíl od pasivní slovní zásoby je aktivní zásoba zcela nezávislá na inteligenci a vzdělání. Závisí pouze na tom, jak moc ji používáme. Není proto žádnou záhadou, proč trhovec, obchodník či taxikář dokáží být mnohem výmluvnější, a někdy i společensky oblíbenější, než účetní, matematik nebo fyzik z Akademie věd.

Jaké má výhody, mít bohatou aktivní slovní zásobu?

Většina výhod je zřejmá, některé ale méně. Pojďme se na jednu takovou podívat. Má kamaráda se nedávno stala na ulici obětí celkem laciného podvodu. Když nám o tom na jedné rodinné oslavě vyprávěla před asi 10ti lidmi, její manžel Petr, to celé okomentoval slovy: "Nesmíš být tak naivní, miláčku." Z hlasu, jakým to říkal, bylo zřejmé, že to nemyslí zle. Jenže, kdo touží po tom, být označen za naivního? Celkem rychle se mezi nimi strhla prudká a zbytečná hádka. Proč zbytečná? Pokud už to Petr opravdu musel nějak okomentovat, mohl místo slova naivní použít slovo důvěřivá. Jsem přesvědčen, že něco takového chtěl ve skutečnosti vyjádřit. Jeho aktivní slovní zásoba mu to ale nedovolila.

To je ta moc, kterou bohatá aktivní slovní zásoba má. Umí pojmenovat přesně ty emoce, které cítíme a které chceme druhé straně sdělit. Vinou omezené aktivní slovní zásoby, aniž si to uvědomujeme, často používáme výrazy, které nevyjadřují přesně to, co se snažíme říct. Předpokládáme, že všichni pochopí, jak jsme to vlastně mysleli. Jenže, často to nevyjde a dochází zbytečně k nedorozuměním a nepochopením mezi lidmi.

Máte-li ve svém okolí někoho, kdo je všemi oblíbený, společensky obratný a lidé ho rádi poslouchají, všimněte si na něm jedné věci. Jak pestrá je jeho slovní zásoba.

Jak tedy zdokonalit svou aktivní slovní zásobu?

Dalo by se jednoduše odpovědět mluvením, mluvením a mluvením s lidmi. A skutečně to takto jednoduché je, bohužel v praxi téměř nerealizovatelné. Už jen samotný fakt, že svou aktivní slovní zásobu potřebujete zdokonalit, ukazuje, že k mluvení nemáte dostatek příležitostí nebo jich ze strachu nevyužíváte.

Naštěstí existuje jiný efektivní a méně „násilný“ způsob, jak se naučit dokonale mluvit.