Aktivně vs. pasivně

Jsem celkem chytrý(á), mám mnoho zájmů, hodně) čtu... Proč je můj verbální projev tak špatný?

Překvapivě právě inteligence, vzdělání nebo počet přečtených knih mají velmi zanedbatelný vliv na to, jak dokážeme mluvit. Čtením, poslechem nebo studiem si rozšiřujeme hlavně svou pasivní slovní zásobu, která je pro samotné mluvení naprosto nepoužitelná.

Co je to pasivní slovní zásoba?

Pasivní slovní zásoba je databáze slov a slovních spojení, která jsou pevně a spolehlivě uložená v naší paměti. Jsou to, zjednodušeně řečeno, všechny výrazy, které známe. A známe jich opravdu hodně, obvykle 30 000 až 50 000. Velikost pasivní slovní je dána hlavně věkem, vzděláním nebo objemem (kvalitou) četby.

Najít v této databázi jediné slovo (vzpomenout si ně něj) nám může trvat sekundu, ale často i mnohem déle. Může se zdát, že najít jedno slovo mezi desítkami tisíc za pouhou sekundu je přeci blesková rychlost. Ano, to jistě je, ale ne, pokud chceme mluvit.

Zkuste si nahlas přečíst následující větu a mezi jednotlivá slova vložte sekundovou mezeru (můžete ji doplnit známým zlozvykovým "éééé"). "Líbíte - se - mi. - Mohl - bych - Vás - pozvat - na - kávu?" Je zřejmé, že pasivní slovní zásoba je pro plynulou řeč naprosto nepoužitelná.

Jak je to s aktivní slovní zásobou?

Aktivní slovní zásoba je mnohem menší, ale slova z ní jsou nám kdykoli okamžitě k dispozici. Pokud určité slovo nepoužíváme, ukazuje to, že ho nemáme ve své aktivní slovní zásobě. Jenže je to trochu začarovaný kruh.Tím, že slovo nepoužíváme, nemá se ani jak do této rychlé slovní zásoby dostat. To je důvod, proč se náš mluvený projev od určitého věku příliš nezlepšuje, přestože jsme přečetli mnoho nových knihy nebo zvýšili své vzdělání. U většiny lidí obsahuje 4 000 až 8 000 výrazů. (Odhaduje se, že spisovatel Karel Čapek dokázal aktivně používat až 25 tis. výrazů).
Na rozdíl od pasivní slovní zásoby není velikost té aktivní závislá na inteligenci ani vzdělání. Je proto zcela normální, že prodavač, taxikář nebo obchodník dokáží být mnohem výmluvnější a ve společnosti obratnější i oblíbenější než účetní, programátor nebo částicový fyzik z Akademie věd. Důvod je prostý. Aktivní slovní zásobu si upevňujeme a rozšiřujeme pouze jejím častým aktivním používáním. A kdo ji během dne používá víc?

Jak tedy zdokonalit svou aktivní slovní zásobu?

Dalo by se jednoduše odpovědět mluvením, mluvením a mluvením s lidmi. A skutečně to takto „jednoduché” je. Bohužel pro některé lidi v praxi téměř nerealizovatelné. Už jen samotný fakt, že svou aktivní slovní zásobu někdo potřebuje zdokonalit, ukazuje, že k mluvení nemá dostatek příležitostí nebo jich ze strachu nevyužívá.

Naštěstí existuje jiný způsob, jak rozšířit svou aktivní slovní zásobu a zdokonalit svou řeč. Není to snadná cesta. Vyžaduje aspoň trochu vnitřní motivace (nějaký osobní důvod, proč chcete lépe mluvit). Doma se při ní občas dost zapotíte a když to vezmete za správný konec, tak i pobavíte. Ale hlavně přináší výsledky a to celkem rychle.

Těší nás, že za 14 let úspěšných prodejů naše metoda pomohla tolika lidem.
nebo čtěte dál:


Opravdu je aktivní slovní zásoba tak zásadní pro mluvení?

Pojďme se na ni podívat trochu blíže. Kromě češtiny zřejmě ovládáte i nějaký cizí jazyk ať už hůře či lépe. Stalo se vám někdy, že vás na ulici oslovil cizinec a vy jste se mu snažili vysvětlit, kudy má jít? Pak téměř jistě máte i zkušenost, že jste si aspoň na jedno důležité slovo během svého vysvětlování nedokázali vzpomenou. To vám pomůže představit si, co znamená mít slovo v aktivní nebo pasivní slovní zásobě.

V rodném jazyce, ale zřejmě až tak silný výpadek konkrétního slova nezažijete. Pokud si nevzpomenete na to nejpřesnější slovo, nahradíte ho, jiným, které nese podobný význam (důvěřivý - naivní). Nebo místo jednoho slova řeknete celou větu, aby jste vysvětlili, co chcete říct. (Podej mi tamto, jak se tím rozmíchává krém). Případně jen ukážete rukou na věc, o které mluvíte.

Ve skutečnosti nelze jednoduše určit, která slova máte v aktivní zásobě a která ne. Jedná se o dynamický soubor, jehož velikost se dramaticky mění dokonce několikrát během dne. Je to totiž součást paměti, která je závislá na mnoha okolnostech (situaci, prostředí, náladě apod.). Vraťme se k příkladu s cizincem. Pokud jste jej zažili, tak jste si všimli jedné věci. Slovo, na které jste si nemohli v té trochu napjaté chvíli vzpomenout, by se vám přeci doma nebo ve škole (před lidmi, které znáte), vybavilo snadno. Vysvětlíme si, proč to tak je. Pojďme se ale ještě podívat na jeden příklad.

Pokud pro vás někdo udělá dobrou věc, pochválíte ho a řeknete mu, jak je hodný. Slovo hodný má mnoho synonym. Vyberme například laskavý, dobrosrdečný a ušlechtilý. Přestože možná nedokážete svými slovy vysvětlit drobné rozdíly mezi nimi, zcela jistě je chápete a víte, kdy které použít. Laskavý možná řeknete, když se jedná o malou drobnost (laskavost), kterou pro vás někdo udělal. Dobrosrdečný, když chcete působit trochu staromile nebo nevážně. A ušlechtilý, pokud tušíte, že úmysly onoho člověka nejsou úplně čisté a ironicky mu chcete dát najevo, že to víte, anebo chcete být ujištěni, že to tak není. Záleží na pocitu, který v danou chvíli máte a podle toho zvolíte to nejvhodnější slovo. Pokud si na nejvhodnější slovo nevzpomenete, automaticky použijete jiné, o trochu méně vhodné.

Teď si představte že jste na pohovoru, ucházíte se o zajímavé místo. Sedíte před komisí cizích lidí a tím, co říkáte, se je snažíte přesvědčit, že jste pro ně ten nejlepší člověk. Před vámi sedí nedůvěřivý majitel firmy a vedoucí pracovníci. Jedná se tedy o poměrně stresovou životní situaci, vaše sebevědomí v tu chvíli není zrovna nejvyšší. A to je pro představu přesně ta situace, která dočasně zužuje velikost aktivní slovní zásoby. Najednou nemáte k dispozici několik slov, ze kterých můžete libovolně vybírat a dát tak své řeči význam, který chcete. Snažíte se být vtipný, ale v reakci na narážku majitele odpovíte pouze: Jste tak hodný. Na slovo ušlechtilý jste si v danou chvíli nevzpomněli. Doufáte, že aspoň ze změny vašeho hlasu nebo gestikulace ostatní poznají, že to myslíte ironicky. Domů pak odcházíte naštvaní sami na sebe, že jste ani zdaleka nepůsobili tak, jak jste chtěli.

V těchto situacích začne mnoho lidí vyhledávat komunikační triky typu: jak působit na lidi, jak být oblíbený apod. Problém je v tom, že všechny komunikační triky dávno znáte. Od narození je nevědomě pilujete. Nevěříte? Tak si představte, že v komisi na pohovoru sedí pouze vaši nejlepší přátelé. Nestojíte o protekci a ni ji nepotřebujete. Myslíte, že by pro vás bylo těžké přesvědčit je, jak skvělý jste člověk a pro jejich firmu se hodíte? Pohovor by dopadl úplně jinak. Měli byste k dispozici mnohem větší aktivní slovní zásobu. Výběrem vhodných slov byste dokázali přesněji vyjadřovat své pocity, dávat větám správný význam a vést rozhovor tím směrem, jakým potřebujete.

Je pro vás snad těžké doma pomocí vhodných slov přesvědčit, rozesmát nebo zaujmout svého partnera či své dítě? Samozřejmě že není. Tou klíčovou emocí, ale ne jedinou, která mění velikost naší slovní zásoby je sebevědomí. Pokud se cítíme dobře, uvolněně a nenuceně (před nejbližšími lidmi), máme k dispozici mnohem širší aktivní slovní zásobu, než když o něčem přesvědčujeme našeho šéfa nebo cizího člověka.

Vzpomeňte si, jak to dopadne, když doma vyprávíte nějaký vtip? Většinou rozesmějete každého včetně vás. Jenže když ho vyprávíte někomu, před kým si dvakrát nevěříte, stane se, že klíčové slovo, které dávalo vtipu jeho jiskru se vám zrovna nevybaví. Nahradíte ho jiným podobným, ale sami pak cítíte, že lidé se už smějí jen ze zdvořilosti.

O aktivní slovní zásobě lze uvažovat jako o běžné dovednosti. Pokud si doma jednou vyzkoušíte kouzelnický trik, neznamená to, že ho dokážete bez chyby zopakovat také před plným sálem lidí. Čím více si to však doma natrénujete, tím více to budete mít zautomatizované a tím méně vám pak vaše vystoupení může pokazit nízké sebevědomí a stres.

Naše kniha nenabízí komunikační triky. Opakujeme, že všechny triky, které potřebujete, už dávno znáte a umíte je požívat. Je ztráta času, učit se nové. Kniha Mluvte jako mluvčí je hlavně praktickou cvičebnicí vyjadřovacích schopností a aktivní slovní zásoby. S každou lekcí pocítíte zlepšení (podobně, jako když trénujete jakoukoli jinou dovednost).